Umhverfi og landbúnaður

Störf

Blómaskreytir útbýr skreytingar og selur blóm og gjafavöru

Skoða

Búfræðingur vinnur margs konar störf tengd búskap og landbúnaði

Skoða

Dýralæknir greinir sjúkdóma í dýrum og veitir læknismeðferð

Skoða

Fasteignasali hefur milligöngu um kaup og sölu á fasteignum

Skoða

Fiskeldisfræðingur elur fisk til manneldis

Skoða

Flokksstjóri í vinnuskóla leiðbeinir unglingum í sumarvinnu

Skoða

Fornleifafræðingur vinnur við rannsóknir á fornum minjum

Skoða

Garðplöntufræðingur starfar við garðplöntuframleiðslu og veitir ráðgjöf

Skoða

Garðyrkjufræðingur í lífrænni ræktun starfar við framleiðslu útimatjurta

Skoða

Hestasveinn aðstoðar við margs konar hestatengda starfsemi

Skoða

Jarðfræðingur rannsakar jarðlög, samsetningu og mótun þeirra

Skoða

Atvinnukafari vinnur á kafi í sjó eða vötnum

Skoða

Kranastjóri stýrir krana á byggingarsvæðum og höfnum

Skoða

Landfræðingur rannsakar ýmsar hliðar náttúru og mannlegs samfélags

Skoða

Landslagsarkitekt vinnur við landmótun og landnýtingu

Skoða

Landvörður starfar í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum

Skoða

Leiðsögumaður skipuleggur ferðir, veitir leiðsögn og miðlar upplýsingum

Skoða

Líffræðingur rannsakar lífheim örvera, plantna og dýra, þar á meðal mannsins

Skoða

Meindýraeyðir losar staði og svæði við meindýr

Skoða

Skipulagsfræðingur starfar við áætlanagerð um nýtingu lands

Skoða

Skógtæknir starfar við ræktun, umhirðu og hagnýtingu skóglendis og grænna svæða

Skoða

Skrúðgarðyrkjufræðingur sér um uppbyggingu og viðhald á görðum og opnum svæðum

Skoða

Sorphirðumaður fjarlægir úrgang og rusl frá heimilum og fyrirtækjum

Skoða

Bílstjóri fylgir sorphreinsunarfólki eftir og hefur eftirlit með rusltæmingu

Skoða

Starfsmaður í landbúnaði sinnir almennum bústörfum í sveit

Skoða

Starfsmaður í skógrækt sinnir margvíslegum verkefnum í skógrækt og landgræðslu

Skoða

Stjörnufræðingur kannar og rannsaknar fyrirbæri í geimnum

Skoða

Tamningamenn sinna tamningu og þjálfun hesta

Skoða

Umhverfisfræðingur vinnur við að meta og leggja til aðgerðir í umhverfismálum

Skoða

Veðurfræðingur greinir og túlkar veðurupplýsingar

Skoða

Verkfræðingur vinnur margvísleg störf tengd hönnun og skipulagsmálum

Skoða

Ylræktarfræðingur vinnur við ylræktar- og útimatjurtaframleiðslu

Skoða

Þjóðgarðsvörður sér um framkvæmd og daglegan rekstur þjóðgarðs

Skoða

Náms- og starfsráðgjöf