Dýralæknar sinna almennum dýralækningum og annast fyrirbyggjandi starf í þágu heilbrigðis nytja- og gæludýra. Einnig vinna margir dýralæknar að rannsóknum á sérsviðum og/eða sinna ráðgjafar- og fræðslustörfum.

Héraðsdýralæknar hafa eftirlit með heilbrigði eldisdýra og hreinlæti við vinnslu matvæla svo sem í fiskeldi, mjólkurframleiðslu eða kjötvinnslu. Dýralæknar starfa ýmist á eigin vegum, á einkastofum eða hjá ríki og sveitarfélögum. Í starfi sem dýralæknir gætirðu þurft að vinna langar og óreglulegar vaktir.

Helstu verkefni
  • ráðleggja um aðbúnað, hirðingu og fóðrun dýra
  • greina sjúkdóma, gefa lyf, annast bólusetningu og gera að meiðslum
  • framkvæma skurðaðgerðir og krufningar
  • rannsóknir, til dæmis á dýrasjúkdómum, kynbótum eða lyfjaframleiðslu
Hæfnikröfur

Í starfi dýralæknis er nauðsynlegt að hafa áhuga á velferð dýra, geta sett sig í spor eigenda dýra og sýnt nærgætni. Mikilvægt er að hafa til að bera þolinmæði, ákveðni og getu til að taka erfiðar ákvarðanir. Einnig er gott að vera vel á sig kominn líkamlega og hafa færni í koma auga á smáatriði.

Dýralæknafélag Íslands

Námið

Dýralæknamenntun er á háskólastigi og tekur frá fimm og hálfu ári upp í sex og hálft ár. Dýralækningar eru ekki kenndar hér á landi og hafa dýralæknar því sótt menntun sína til Norðurlanda og annarra landa innan Evrópu. Nánar um nám dýralækna og skóla erlendis.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Augnlæknir

Blómaskreytir

Fiskeldisfræðingur

Fornleifafræðingur

Geislafræðingur

Heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðisgagnafræðingur

Heilbrigðisritari

Náms- og starfsráðgjöf