STARF

Meindýraeyðir

Meindýraeyðar nota mismunandi aðferðir við að eyða meindýrum og skaðvöldum á borð við geitungabú, rottur, mýs og silfurskottur. Unnið er víða, svo sem í görðum, byggingum og holræsum og eru mismunandi efni, gas og gildrur notaðar í starfinu.

Margir meindýraeyðar vinna sjálfstætt en einnig hjá hinu opinbera eða einkaaðilum.

Helstu verkefni
  • bera kennsl á meindýravandamál og skaðann sem orðinn er
  • meta hvaða meðferð hentar hverju sinni
  • dreifa eiturefnum á viðeigandi staði
  • setja upp viðvörunarskilti og læsa byggingum til að tryggja öryggi
  • hreinsa vinnusvæði að starfi loknu
  • koma í veg fyrir endurtekin meindýravandamál
Hæfnikröfur

Meindýraeyðir þarf að búa yfir þjónustulund og hæfni til að leysa vandamál. Mikilvægt er að þekkja lög og reglur um örugga varnarefnanotkun. Þá er áhugi á dýrum og náttúru talsverður kostur. Nauðsynlegt er að hafa öll tilskilin leyfi í fullu gildi.

Námið

Ljúka þarf sérstöku námskeiði við Endurmenntun Landbúnaðarháskóla Íslands til að geta sótt um leyfi til meindýraeyðingar. Að afloknu námskeiði er sótt um starfsleyfi til Umhverfisstofnunar.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Blómaskreytir

Dýralæknir

Fiskeldisfræðingur

Fornleifafræðingur

Jarðfræðingur

Landfræðingur

Landslagsarkitekt

Líffræðingur

Náms- og starfsráðgjöf