Starf iðjuþjálfa felst í að þjálfa, leiðbeina og endurhæfa ásamt því að sinna forvarnarstarfi. Unnið er með þætti á borð við hreyfigetu, vöðvastyrk, samhæfingu, einbeitingu, úthald, tjáningu og félagsleg samskipti í því augnamiði að auka færni fólks hvað varðar starfsgetu, heimilisstörf, sjálfsumhirðu og aðrar athafnir daglegs lífs. Iðjuþjálfar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Sem iðjuþjálfi gætirðu starfað við sjúkrahús, sérhæfðar stofnanir, heimili fyrir fatlaða eða í skólum. Sums staðar er um að ræða sérútbúnar iðjuþjálfunardeildir þar sem aðstaða er til að veita þjálfun og leiðbeina fólki við ýmis verk er tengjast daglegu lífi. Þá geta iðjuþjálfar starfað utan stofnana svo sem á heimili skjólstæðings.

Helstu verkefni
  • meta getu, aðstæður og áhuga skjólstæðings til að bjarga sér í daglegu lífi
  • setja markmið í samráði við skjólstæðing
  • skipuleggja og annast einstaklings- eða hópmeðferð
  • skrá framvindu meðferðar
  • fræðsla og ráðgjöf um breytta lífshætti, svo sem vegna vinnuálags eða streitu
Hæfnikröfur

Iðjuþjálfar fá starfsleyfi frá landlækni og þurfa að hafa lokið BS-námi í iðjuþjálfun. Mikilvægt er að búa yfir góðri þekkingu á uppbyggingu og starfsemi mannslíkamans, sálarfræði, félagsfræði og þroskaferli mannsins. Enn fremur er þekking á eðli sjúkdóma og öðru því er getur ógnað heilsu fólks, nauðsynleg.

Iðjuþjálfi þarf að geta borið ábyrgð á forvörnum, ráðgjöf, greiningu og þeirri meðferð sem veitt er. Í starfi iðjuþjálfa er mikilvægt að þekkja faglegar takmarkanir og virða þagnarskyldu þegar við á.

Iðjuþjálfafélag Íslands

Námið

Iðjuþjálfun er fjögurra ára háskólanám sem lýkur með BS-gráðu. Námið er í boði við Háskólann á Akureyri, hvort tveggja þriggja ára nám til BS gráðu og eins árs framhaldsnám á meistarastigi.

Iðjuþjálfun
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Áfengis- og vímuvarnarráðgjafi

Augnlæknir

Danskennari

Dýralæknir

Einkaþjálfari

Félags- og tómstundaliði

Félagsráðgjafi

Flokkstjóri í vinnuskóla

Náms- og starfsráðgjöf