Kennsla, tómstundir og uppeldi

Störf

Aðstoðarskólastjóri vinnur að skipulagi og stjórnun í grunnskóla

Skoða

Atvinnuíþróttafólk vinnur við æfingar og keppni

Skoða

Dagforeldri annast ung börn á eigin heimili

Skoða

Danskennari kennir dans og danshreyfingar

Skoða

Djákni sinnir þjónustu á vegum kirkju og stofnana

Skoða

Einkaþjálfari skipuleggur æfingar og stýrir þjálfun einstaklinga eða hópa

Skoða

Félags- og tómstundaliði vinnur með börnum, unglingum og öldruðum í uppbyggilegu frístundastarfi

Skoða

Félagsliði vinnur með þeim sem þurfa sérstaka aðstoð við athafnir í daglegu lífi

Skoða

Félagsráðgjafi veitir ráðgjöf í félagslegum og persónulegum málum einstaklinga

Skoða

Fjölskylduráðgjafi aðstoðar fjölskyldur í erfiðum aðstæðum

Skoða

Flokksstjóri í vinnuskóla leiðbeinir unglingum í sumarvinnu

Skoða

Framhaldsskólakennari kennir nemendum á framhaldsskólastigi

Skoða

Frístundaleiðbeinandi vinnur við skipulagningu og framkvæmd frístundastarfs

Skoða

Grunnskólakennari kennir nemendum á grunnskólastigi

Skoða

Heimahlynning aðstoðar fólk sem þarf hjálp við athafnir daglegs lífs

Skoða

Húshjálp býr á heimili fjölskyldu, passar börnin og sinnir léttum húsverkum

Skoða

Iðjuþjálfi vinnur að endurhæfingu fólks með skerta getu

Skoða

Íþróttafræðingur vinnur að bættri heilsu fólks með styrktaræfingum og íþróttaþjálfun

Skoða

Íþróttaþjálfari skipuleggur og heldur utan um æfingar og keppni á vegum íþróttafélags

Skoða

Jógakennari sér um jógakennslu fyrir einstaklinga og hópa

Skoða

Kirkjuvörður hefur umsjón með húsnæði og búnaði kirkju auk eftirlits með umgengni

Skoða

Leikskólakennari vinnur að uppeldi og menntun barna á leikskólum

Skoða

Leikskólaliði tekur þátt í uppeldi og umönnun barna á leikskóla

Skoða

Náms- og starfsráðgjafi veitir margvíslega ráðgjöf um nám og störf

Skoða

Ökukennari skipuleggur og annast ökukennslu

Skoða

Safnvörður starfar við safnvörslu undir stjórn forstöðumanns

Skoða

Sálfræðingur veitir ráðgjöf og meðferð vegna félagslegra og/eða sálrænna erfiðleika

Skoða

Sérkennari vinnur með nemendum sem þurfa sérstakan stuðning eða breyttar áherslur í námi

Skoða

Skólaliði starfar í grunnskóla við uppeldis- og þjónustustörf

Skoða

Skólaritari vinnur almenn skrifstofustörf í skólum

Skoða

Skólastjóri ber ábyrgð á daglegri starfsemi, stefnumótun og rekstri grunnskóla

Skoða

Starfsmaður í íþróttahúsi liðsinnir iðkendum hússins

Skoða

Stuðningsfulltrúi á sambýli veitir íbúum þess stuðning og hvetur til sjálfshjálpar

Skoða

Stuðningsfulltrúi aðstoðar nemendur við nám, samskipti og daglegar athafnir í skólastarfi

Skoða

Sundlaugarvörður/baðvörður sér um eftirlit á sundlaugarsvæði

Skoða

Táknmálstúlkur túlkar á milli íslensku og íslensks táknmáls

Skoða

Talmeinafræðingur greinir og vinnur með mál- og talerfiðleika

Skoða

Tamningamenn sinna tamningu og þjálfun hesta

Skoða

Tónlistarkennari kennir tónfræði, hljóðfæraleik og söng

Skoða

Náms- og starfsráðgjöf