STARF

Leikskólaliði

Leikskólaliðar starfa samkvæmt aðalnámsskrá við uppeldi, kennslu og umönnun leikskólabarna í samstarfi við aðra starfsmenn leikskólans.

Sem leikskólaliði stýrirðu verkefnum barna í leik og námi og skipuleggur og forgangsraðar undir leiðsögn deildar- eða leikskólastjóra.

Helstu verkefni
  • aðstoða börn við daglegar athafnir og ýta undir sjálfstæði þeirra með hvatningu og hrósi
  • taka þátt í móttöku og aðlögun barna og samskipti við foreldra/forráðamenn
  • vinna sem hópstjóri undir leiðsögn deildarstjóra að listsköpun, hreyfingu, vettvangsferðum og markvissri málörvun
  • veita börnum með sérþarfir stuðning í daglegu starfi undir leiðsögn sérkennara/deildarstjóra
Hæfnikröfur

Í starfi leikskólaliða þarf að þekkja til þroskaferils barna og félagsmótunar, geta metið þarfir og líðan barna og skráð athugasemdir í dag- og samskiptabækur. Í starfinu þarf að búa yfir góðri samskiptafærni og geta átt uppbyggileg samskipti við börn, samstarfsfólk og forráðamenn.

Leikskólaliði á að geta beitt mismunandi aðferðum við að leiðbeina börnum eftir aldri og þroskastigi, búa yfir þekkingu og frumkvæði til að leiða hópastarf og vera fær um að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði.

Námið

Námsbraut fyrir leikskólaliða er tveggja til þriggja nám á framhaldsskólastigi, í boði við Borgarholtsskóla og Verkmenntaskóla Austurlands.

Einnig hefur verið boðið upp á svokallaða leikskólaliðabrú í samvinnu við símenntunarmiðstöðvar, ætlað þeim sem hafa starfsreynslu eða fyrra nám til að byggja á.

Þá er boðið upp á námsbraut fyrir leikskólaliða í Fjarmenntaskólanum. Raunfærnimat hefur farið fram og/eða kann að vera í boði.

Leikskólaliðanám
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Dagforeldri

Danskennari

Djákni

Einkaþjálfari

Félags- og tómstundaliði

Félagsliði

Félagsráðgjafi

Flokkstjóri í vinnuskóla

Náms- og starfsráðgjöf