NÁM

Leikskólaliðanám

Leikskólaliðanám er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka þekkingu á þroskaferli barna ásamt færni í aðferðum og kenningum sem unnið er með við umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna. Raunfærnimat hefur farið fram í greininni en þá er metin færni sem aflað er á vinnumarkaði. Fáðu frekari upplýsingar hjá fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum.

Meðalnámstími er tvö til þrjú ár að meðtalinni starfsþjálfun.

Kennsla

Leikskólaliðanám hefur verið kennt við Borgarholtsskóla og Verkmenntaskóla Austurlands. Eins býður Fjarmenntaskólinn upp á fjarnám auk þess sem svokölluð leikskólabrú hefur verið í boði við þessa skóla sem og hjá fræðslu- og símenntunarstöðvum.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Undantekningar geta þó verið hjá einstaka skóla.

Í boði er nám á leikskólaliðabrú en hún er til að auðvelda ófaglærðu fólki með starfsreynslu að öðlast starfsréttindi. Skilyrði eru að umsækjandi hafi náð 22 ára aldri, að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla og hafa lokið starfstengdum námskeiðum.

Athugaðu hvort námið sé lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í almennt bóknám, sérgreinar leikskólaliðabrautar og vinnustaðanám.

Leikskólaliðabrú er ætluð til styttingar á leikskólaliðabraut og er eingöngu farið í sérgreinar.

Að loknu námi

Að námi loknu getur tekið við starf sem leikskólaliði.

Störf
Leikskólaliði
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf