STARF

Sjóntækjafræðingur

Sjóntækjafræðingar gera mat og mælingar á sjónlagi, til dæmis vegna sjónskekkju, ásamt því að vinna og selja gleraugu og snertilinsur samkvæmt mælingum þeirra eða tilvísun frá augnlækni. Sjóntækjafræðingar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Í starfi sem sjóntækjafræðingur gætirðu starfað í gleraugnaverslun og unnið þar jöfnum höndum við afgreiðslu, ráðgjöf og viðgerðir.

Helstu verkefni
  • mæla sjón og skoða hornhimnu og slímhúð í augum
  • mæla fyrir linsum, máta þær og kenna rétta notkun og meðferð
  • aðstoða við val á gleraugnaumgjörð og tegund sjónglerja
  • slípa gler og setja í umgjörð
  • viðgerðir og lagfæringar á umgjörðum
  • vísa fólki til augnlæknis ef þarf
  • veitir almenna fræðslu og gerir þarfagreiningar vegna notkunar sjóntækja
Hæfnikröfur

Sjóntækjafræðingur þarf að hafa færni í að lesa úr og túlka upplýsingar sem byggja á orðalagi úr læknisfræði. Mikilvægt er að hafa auga fyrir smáatriðum, geta sýnt nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð. Þjónustulund og skipulagshæfileikar eru æskilegir og gott að hafa áhuga á litasamsetningu og tískustraumum.

Sjóntækjafræðingar fá starfsleyfi frá Landlækni og þurfa að hafa lokið viðurkenndu þriggja ára námi frá skóla á háskólastigi. Sjóntækjafræðingur þarf að þekkja þær faglegu takmarkanir sem gilda um rétt til sjónmælinga auk þess að virða þagnarskyldu þegar við á.

Námið

Sjóntækjafræði er ekki kennd á Íslandi. Heilbrigðisráðuneytið veitir leyfisbréf eftir umsögn landlæknis, prófessors í augnlækningum og Félags íslenskra sjóntækjafræðinga en ljúka þarf 3 – 4 ára námi frá viðurkenndum háskóla erlendis. Hafa flestir íslenskir sjóntækjafræðingar sótt slíkt nám til Norðurlandanna.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Augnlæknir

Dýralæknir

Fótaaðgerðafræðingur

Geislafræðingur

Heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðisgagnafræðingur

Heilbrigðisritari

Læknir

Náms- og starfsráðgjöf