Starf vöruþróunarstjóra snýr að þróun á vörum og þjónustu eftir ákveðnum verkferlum og stefnu viðkomandi fyrirtækis. Vöruþróunarstjóri vinnur þvert á deildir, ber ábyrgð á  og stýrir teymisvinnu þar sem verkefni eru mótuð og áhættugreind áður en þau fara í framkvæmd og árangur þeirra að lokum metinn.

Áætlanagerð fer fram í samstarfi við yfirstjórn viðkomandi fyrirtækis en einnig snýst starfið mikið um samskipti við birgja og ýmsa samstarfs- og hagsmunaaðila.

Helstu verkefni
  • greina markhópa og möguleg tækifæri
  • tillögugerð að nýrri vöru
  • skilgreina og forgangsraða verkefnum
  • samræma vinnubrögð og upplýsingagjöf
  • mat á samkeppni, innanlands og erlendis
  • árangursmælingar
Hæfnikröfur

Í  starfi vöruþróunarstjóra er afar mikilvægt að þekkja markaðinn og sviðið sem starfað er á auk góðrar yfirsýnar yfir verkefnastöðu hverju sinni. Mikilvægt er að geta fylgt skilgreindum ferlum, tímaskipulagi verkefna og unnið sjálfstætt.

 
Námið

Ýmiss konar nám á háskólastigi getur verið góður undirbúningur svo sem tengt nýsköpun og viðskiptaþróun (HÍ), nýsköpun og frumkvöðlafræði (HR), vöruhönnun (LHI) eða iðnmeistararéttindi svo dæmi séu tekin.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Aðstoð í verslun

Áhrifavaldur

Almannatengill

Blómaskreytir

Bókari

Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Bókbindari

Bréfberi

Náms- og starfsráðgjöf