Rafvirkjun er löggilt iðngrein á framhaldsskólastigi. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Í náminu felst að auka þekkingu og færni í lagningu raflagna, uppsetningu og tengingu rafbúnaðar, mælingar, eftirlit og viðhald á rafbúnaði. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá nánar á heimasíðu skóla.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Rafvirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu tvö árin er farið í sameiginlegt grunnnám rafiðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í rafvirkjun.

Hægt er að fara tvær leiðir í náminu. Annars vegar er verknámsleið þar sem nemar taka fleiri faggreinar í skóla en á vettvangi og því styttri starfsþjálfun. Hinsvegar er samningsbundið iðnnám þar sem nemar gera samning við meistara og taka faggreinar þar – og því lengri starfsþjálfun.

Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða rafiðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Rafvirki
Rafveituvirki
Ljósahönnuður
Rafvélavirki
Rafeindavirki
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf