Matreiðsla er nám á framhaldsskólastigi þar sem áhersla er lögð á að auka þekkingu og færni við meðferð matvæla, matreiðslu hvers konar sem og hollustu, nýjungar og fjölbreytni henni tengdriMöguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Matreiðsla er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Kennsla

Nám í matreiðslu fer fram í Menntaskólanum í Kópavogi en matvælanám er einnig í boði við Verkmenntaskólann á Akureyri.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólans.

Námið hefur að hluta til verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar matreiðslu og starfsþjálfun. Fyrsta árið er farið í grunnnám í matvæla- og veitingagreinum en eftir það tekur við meiri sérhæfing. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Matreiðslumaður
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf