NÁM

Fótaaðgerðafræði

Fótaaðgerðafræði er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að efla þekkingu og færni varðandi heilbrigðiskerfið, uppbyggingu fóta, meðhöndlun fótameina, efni og áhöld ásamt gerð viðeigandi hjálpartækja. Fótaaðgerðafræði er löggild heilbrigðisgrein.

Sérnám í fótaaðgerðafræði er skipulagt sem þriggja anna nám.

Kennsla

Nám í fótaaðgerðafræði hefur verið í boði við Heilsuakademíu Keilis.

Kröfur

Nemendur þurfa að hafa lokið skyldunámi og að mestu námi í almennum kjarna- og heilbrigðisgreinum áður en nám hefst í sérgreinum fótaaðgerðafræði. Nemendur þurfa einnig að hafa náð 18 ára aldri áður en nám í sérgreinum hefst í Fótaaðgerðaskóla Keilis

Námið er lánshæft hjá hjá Menntasjóði námsmanna. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í fótaaðgerðafræði er samtals 199 einingar; 48e almennar kjarnagreinar, 61e heilbrigðisgreinar og 90e bóklegar og verklegar sérgreinar fótaaðgerðafræði. Sérnámið er skipulagt sem þriggja anna nám, bóklega námið kennt í fjarnámi með staðlotum en verklegir áfangar kenndir í aðalbyggingu Keilis á Ásbrú í Reykjanesbæ.

Á lokaári er áhersla lögð á vinnustaðanám þar sem nemendur fá með aðstoð faglærðs fótaaðgerðafræðings, að vinna með skjólstæðinga og fara í fjölbreyttar vinnustaðaheimsóknir. 

Að loknu námi

Að náminu loknu er hægt að sækja um starfsleyfi til Landlæknisembættisins og leyfi til að nota starfsheitið fótaaðgerðafræðingur.

Störf
Fótaaðgerðafræðingur
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf