Icelandic spoken

In spoken Icelandic we place our emphasis on training participants in dialogue and narration in different situations.

Spænska – byrjendur

Námskeiðið hentar þeim sem hafa litla eða enga þekkingu í spænsku. Sérstök áhersla er á talað mál, en farið verður yfir undirstöðuatriði í málfræði og grunnorðaforði þjálfaður á fjölbreyttan hátt.

Að lesa og skrifa á íslensku – fornám

Byrjendahópur í íslensku fyrir þau sem kjósa að fara hægar yfir efnið og áhersla er lögð á hlustun, samtal og sjónrænt efni. Step by step is a beginner’s level Icelandic course for students who need to study at a slower pace with emphasis on learning by listening, conversing, using repetition and visual material.

Enska 1. og 2. þrep

Námskeið sem er hluti Menntastoða og veitir 15 einingar á framhaldsskólastigi. Bæði staðnám og fjarnám.

Enskunámskeið fyrir byrjendur

Ætlað byrjendum í ensku. Grunnorðaforði er þjálfaður á fjölbreyttan hátt og farið er í einföld undirstöðuatriði í málfræði. Áhersla er á einfaldan orðaforða sem nýtist í daglegu lífi og er unnið með hann í gegnum rit- og talmál. Námið fer fram á íslensku og ensku.

Spænska fyrir byrjendur

Námskeið ætlað byrjendum í spænsku. Grunnorðaforði er þjálfaður á fjölbreyttan hátt og farið er í einföld undirstöðuatriði í málfræði. Áhersla er á einfaldan orðaforða sem þjálfaður er í gegnum rit- og talmál. Námið fer fram á íslensku og spænsku.

Íslenska 2

Íslenska 2 (Icelandic – advanced level) er framhaldsnámskeið í íslensku sem er beint framhald af Íslensku 1. Kennt á mánudögum og miðvikudögum kl. 18.30-21.00. Lögð er áhersla á:– Íslenskan orðaforða sem tengist nærumhverfi nemenda– Einfaldar frásagnir, í tali og riti– Málnotkun sem tengist daglegu máli

Courses in Icelandic

Viska offers courses in Icelandic on levels 1-3. The main focus in the courses are on the spoken language, reading and writing Icelandic, active listening, conversations and grammar intertwine with the course material. The main focus is on Icelandic, which is used for daily use and we aim to further the students in Icelandic language.

Tölum saman á íslensku

Fyrir þau sem að hafa lokið Íslensku 1 og 2 eða eru með sambærilega kunnáttu og vilja þjálfun í framsögn og samræðum á íslensku. Kennt á miðvikudögum 17:30-19:30. For those who have completed Icelandic 1 and 2 or have similar skills and want training in pronunciation and conversation in Icelandic. Taught on Wednesdays 17: 30-19: […]

Að lesa og skrifa íslensku

Námskeið fyrir fólk af erlendum uppruna þar sem lestur, ritun og tal eru þjálfuð með kennara. Nemendur læra íslenska stafrófið og þjálfa framburð, læra grunnorðaforða daglegs máls og einfalda setningagerð. Innsýn í íslenskt samfélag er fléttuð inn og í lokin er staða nemenda metin og þeim ráðlagt um áframhaldandi íslenskunám. Kennt er mánudaga frá kl: […]

Icelandic as a second language

Seminars both for beginners and those who speak little or no Icelandic, and those who have better understanding and knowledge of the Icelandic language. The content often linked directly to social aspects of daily life in Iceland.

Icelandic 1 – 5

Courses in Icelandic for foreigners, from level 1 to 5, are open for registration.

Að lesa og skrifa á íslensku

Námsleið fyrir fullorðið fólk af erlendum uppruna sem er illa læst á latneskt letur. Áhersla á grunnfærni í íslensku, að auka hæfni til að lesa, skrifa og öðlast öryggi í framburði íslenskra hljóða og orða. Einfaldur grunnorðaforði sem nýtist í daglegu lífi og þjálfun í einfaldri setningagerð. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru nýttar í náminu og mikil […]

Reading and writing in Icelandic

Reading and writing in Icelandic is a study program for adults of foreign origin that have difficulties reading and understanding Latin alphabet. Emphasis is placed on basic skills in Icelandic and on increasing students ability to read and write in Icelandic and gain confidence in the pronunciation of Icelandic sounds and words. The course will […]

Tourism service 2

The tourism service course is a practical course of 34 hours for people over 18 years of age who want to work in the tourist service industry or develop their professional skills in the field.

Íslenska 1-4

Stigskipt íslenskunámskeið. Stig 1 fyrir byrjendur og þau sem tala litla eða enga íslensku. Stig 2 fyrir þau sem hafa lokið stigi 1 og/eða hafa nokkra undirstöðu. Stig 3 ætlað þeim sem hafa töluverða undirstöðu í íslensku og stig 4 hentar þeim sem öðlast hafa sterkan grunn í málinu. Í boði á Sauðárkróki, Hvammstanga og […]

Íslensk menning og samfélag/Icelandic level 4

Viltu læra meira um um íslenskt samfélag? Námsgreinar: Íslenska á stigi 4, menning og samfélag, sjálfsstyrking, ferilskrá og tölvufærni. Alls 106 klukkustundir, kennt mánudaga – föstudaga kl. 9.10-12.10. Would you like to learn Icelandic and more about Icelandic society? Course subjects: Icelandic on level 4, culture and society, confidence training, CV and computer skills. 106 […]

Enska – Help Start

Byrjendanámskeið í ensku. Lestur og ritun stuttra orða í forgrunni. Unnið er með grunnorðaforða og undirstöðu í málfræði og setningamyndun. Nemendur skipað í hópa í samræmi við enskugetu þeirra.

Náms- og starfsráðgjöf