Líf og heilsa – lífstílsþjálfun

Námið er ætlað fólki sem vill bæta eigin heilsu. Markmið er að auka þekkingu á áhrifaþáttum heilsu og hæfni til að taka ábyrgð á eigin heilsu. Rík áhersla verður lögð á einstaklingsmiðaða eftirfylgni. Námið er fyrst og fremst hugsað sem forvörn en getur einnig nýst fólki með heilsufarsvanda á borð við háan blóðþrýsting, hátt kólesteról, […]

Business Operations – SMR II

The purpose of the program is to strengthen the knowledge and increase the skills of those who carry out or are interested in operating or starting their own business. The program is 218 hours and can be assessed for 11 credits at the upper secondary school level.

Tónlist og dans

Námskeið í samvinnu við Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk. Á þessu námskeiði lærum við á Spotify og finnum þá tónlist sem að okkur líkar og dönsum saman. Fimm skipti, ein klukkustund í senn.

Listasmiðja

Námskeið haldið í samvinnu við Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk. Fjögur skipti, tvær klukkustundir í senn þar sem unnið er að ákveðnum verkefnum undir leiðsögn leiðbeinanda.

Samskipti, kynvitund og kynhegðun

Námskeið haldið í samvinnu við Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk. Námshópum er skipt eftir kynjum og er þroskaþjálfi með fagþekkingu á efninu sem hefur umsjón með námskeiðinu.

Móttaka og miðlun

Fjallað um samskipti og þjónustu, notkun fjölbreyttra aðferða við að miðla upplýsingum, svo sem í gegnum samskiptamiðla og tölvupóst. Einnig er fjallað um orðspor fyrirtækja og traust viðskiptavina. Náminu er ætlað að styrkja starfshæfni og sjálfstraust þátttakenda ásamt því að koma til móts við þarfir atvinnulífsins.

Uppleið

Nám byggt á hugrænni atferlismeðferð (HAM) sem ætlað er að greiða leið þátttakenda til áframhaldandi náms og virkni með hvatningu og sjálfstyrkingu að leiðarljósi. Markmiðið er að auka færni til að takast á við hamlandi líðan með því að nýta aðferðir HAM í daglegu lífi og breyta þannig hugsun, tilfinningum og hegðun og í kjölfarið […]

Fab-lab smiðja

Um 80 klukkustunda nám sem fer fram í tveimur lotum. Í fyrri lotu er lögð áhersla undirstöðu þekkingu og leikni á helstu tæki Fab Lab s.s. leiserskera, vínilskera og þrívíddarprentara og hvernig eigi að forvinna hönnun stafrænt svo henti hverju tæki. Í lotu tvö er áhersla á stafræna hönnun og hugmyndavinnu þar sem unnið er […]

Food treatment

The program is intended for those who are interested in working with various types of food handling. For example, where the cultivation, processing, storage and sale of products takes place as well as the storage or sale of food. Taught every weekday from 10-14 during the course.

Aldraðir með sjón- og heyrnaskerðingu

Vefnámskeið og gagnleg ráð fyrir starfsfólk og aðstandendur til að auka virkni aldraðra með skerta sjón eða samþætta aldursbundna sjón-og heyrnarskerðingu. Fjallað um hvaða aðferðir gagnast best við að styðja hópinn til félagslegrar virkni og að taka ábyrgð á eigin heilsueflingu. Einnig verða veittar upplýsingar um hin ýmsu hjálpartæki sem nýtast markhópnum og úrræði sem […]

Blindir og sjónskertir viðskiptavinir

Gagnleg ráð fyrir starfsfólk þar sem fjallað er um vísbendingar þess að einstaklingur sé blindur eða með skerta sjón og hvaða hindranir verða helst á vegi blindra og sjónskertra. Þátttakendur fá ábendingar og ráð um hvernig megi ryðja hindrunum úr vegi og hvaða aðferðir gagnist best við að þjónusta hópinn.

Áfallamiðuð nálgun á vinnustað

Áfallamiðuð nálgun miðar að því að skapa umhverfi og aðstæður þar sem fólki finnst það öruggt. Á námskeiðinu verður fjallað um hvað felst í nálgun þar sem ekki er ýtt undir áfallaviðbrögð og hvernig vinnustaðir geta innleitt slíka nálgun. Hvað er áfallamiðuð nálgun og hvað felst í henni? Hvers vegna áfallamiðuð nálgun? Eðli áfalla og […]

Gervigreind fyrir alla – Vefnám

Námskeið um grunnhugtök gervigreindar og hvernig henni er beitt í samfélaginu. Sex námsþættir sem sniðnir eru að þörfum þeirra sem vilja kynnast gervigreind án þess að fara djúpt í stærðfræðilegar forsendur og fá tækifæri til að leysa fjölbreytt verkefni.

Virkninámskeið

Námskeið sem miða að því að efla færni fólks í starfsendurhæfingu eða atvinnuleit. Námskeiðunum fylgir oft einstaklings- og hóparáðgjöf með stuðningi og eftirfylgni. Dæmi um námskeið: Sjálfsstyrking, starfsleit, upplýsingatækni, skapandi smiðjur, fjármálanámskeið, verkjameðferð og hugræn atferlismeðferð.

Líf og heilsa – lífsstílsþjálfun

Námsleið fyrir fólk sem vill bæta eigin heilsu og fá þekkingu á helstu áhrifaþáttum. Áhersla á að hjálpa til við að taka ábyrgð á eigin heilsu með því að tileinka sér hollt mataræði og stunda fjölbreytta hreyfingu. Námskeiðið er fyrst og fremst hugsað sem forvörn og hvatning til bættrar heilsu en getur einnig nýst fólki […]

Námskeið um matvælavinnslu

Stutt hagnýt námskeið Farskólans fyrir bændur og aðra áhugasama um matvælavinnslu, haldin í samstarfi við Vörusmiðjuna á Skagaströnd og SSNV.

Uppleið

Uppleið er nám byggt á hugrænni atferlismeðferð. Markmiðið námsins er að auka færni nemenda til að takast á við hamlandi líðan með því að nýta sér aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) í daglegu lífi og breyta þannig hugsun, tilfinningum og hegðun og í kjölfarið viðhalda betri líðan.

Gervigreind í þína þágu

Ókeypis vefnámskeið á íslensku fyrir almenning um grundvallaratriði gervigreindar; hvernig hún er búin til, hvaða áhrif hún gæti haft á störf eða daglegt líf og hvert stefnir. Markmið námskeiðsins er að sýna að gervigreind er hvorki leyndardómsfull né torskilin. Annars vegar er fjallað um fræðileg atriði og hins vegar eru æfingar úr námsefninu. Sveigjanlegur námshraði. […]

Samfélagstúlkun

Markmið með náminu er að fólk sem sinnir samfélagstúlkun öðlist þá hæfni sem þarf til að sinna skilgreindum viðfangsefnum, samkvæmt hæfnigreiningu starfsins, á árangursríkan hátt og geti þróast í starfi.Þau sem sækja námið þurfa að hafa gott vald á íslensku og því tungumáli sem þau túlka.

Náms- og starfsráðgjöf