Verkefnastjórar leiða vinnu við tímabundin verkefni og bera ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd og mati á því sem gert er. Mikilvægur hluti starfsins er að skipta verkefnum á milli fólks í viðkomandi vinnuteymi, finna lausnir og taka ákvarðanir með tilliti til markmiða verkefnisins og þess fjármagns sem úr er að spila.

 
Verkefnastjóra er í dag að finna í flestum greinum atvinnulífsins, hvort tveggja opinbera geiranum og sjálfstæðum rekstri.

Helstu verkefni
  • dagleg umsjón og verkefnastýring
  • leiðbeina samstarfsfólki og hvetja til góðra verka
  • sjá til að gögnum, fundargerðum og skýrslum sé haldið til haga
  • sjá til að unnið sé samkvæmt kostnaðaráætlun og tímaramma
Hæfnikröfur

Í starfi verkefnastjóra er mikilvægt að geta axlað ábyrgð, leitað lausna, deilt út verkefnum og tekið ákvarðanir, auk áhuga á skipulagi og fjármálum. Verkefnastjórar þurfa einnig að geta tjáð sig vel í ræðu og riti og eiga gott með að starfa með öðrum.

Verkefnastjórnunarfélag Íslands

Að mestu byggt á Utdanning.no – Prosjektleder 

Námið

Nám til MS gráðu í verkefnastjórnun er við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands en einnig er í boði nám við Háskólann í Reykjavík í samstarfi við Verkefnastjórnunarfélag Íslands.

Annars er algengast að menntun verkefnisstjóra sé innan þess sviðs sem viðkomandi verkefni tengjast, til dæmis verkfræði, tölvutækni eða byggingagreinum.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Aðstoð í verslun

Áhrifavaldur

Almannatengill

Blaða- og fréttamaður

Blaðberi

Bókari

Bókasafns- og upplýsingafræðingur

Bókbindari

Náms- og starfsráðgjöf