STARF

Stuðningsfulltrúi á sambýli

Stuðningsfulltrúar á sambýlum aðstoða þá sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda við athafnir daglegs lífs; heimilishald, umgengni og tómstundir. Unnið er með fólki með fatlanir, geðræna sjúkdóma og öðrum þeim sem þurfa stuðnings við til lengri eða skemmri tíma.

Störf stuðningsfulltrúa á sambýlum geta verið talsvert mismunandi vegna ólíkra þarfa skjólstæðinga. Stuðningsfulltrúar vinna oftast með öðru fagfólki og sérfræðingum þar sem ákvarðanir eru teknar um meðferðarform, skipulag og áætlanir.

Helstu verkefni
  • aðstoða við heimilisstörf; þrif, matseld og þvotta
  • leiðbeina og aðstoða í sambandi við fataval og hreinlæti
  • hjálpa til við að matast og klæðast ef með þarf
  • aðstoða við að sinna erindum á borð við innkaup og samskipti við stofnanir
  • veita íbúum sambýlis félagsskap
  • leiðbeina og aðstoða í tengslum við mannleg samskipti
  • aðstoða við þátttöku í tómstundastarfi
Hæfnikröfur

Stuðningsfulltrúar á sambýlum þurfa að búa yfir mikilli samkennd, hafa áhuga á að hjálpa öðrum og búa yfir hæfileika til að leiðbeina og hvetja. Samviskusemi, skipulögð vinnubrögð og þekking á þörfum og getu skjólstæðinga eru afar mikilvægir eiginleikar. Æskilegt er að vera vel á sig kominn líkamlega sem andlega.

Námið

Ekki er gerð formleg krafa um menntun til að gegna starfi stuðningsfulltrúa á sambýli en ýmis konar menntun í uppeldis- og heilbrigðisgreinum getur verið gagnleg auk þess sem margskonar námskeið kunna að standa til boða.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Dagforeldri

Danskennari

Djákni

Einkaþjálfari

Félags- og tómstundaliði

Félagsliði

Félagsráðgjafi

Flokkstjóri í vinnuskóla

Náms- og starfsráðgjöf