STARF

Skólastjóri grunnskóla

Skólastjóri grunnskóla er forstöðumaður skólans og veitir honum faglega forystu á sviði náms og skólaþróunar. Ábyrgð skólastjóra felst í að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir, stefnumörkun hans fylgi aðalnámskrá og rekstur sé í samræmi við fjárhagsáætlun.

Skólastjórar grunnskóla þurfa einnig að huga að þáttum á borð við innra mat, áætlunum um endurmenntun starfsfólks, umsjón með skipulagningu sérfræðiþjónustu og gerð forvarnaáætlunar.

Helstu verkefni
  • yfirumsjón með störfum og starfsþróun nemenda, kennara og starfsfólks
  • skipulag náms og kennslu í skólanum
  • innritun og útskrift nemenda
  • þróun og umbætur í skólastarfinu
  • samstarf heimilis og skóla og grenndarsamfélags
  • samvinna við fræðsluyfirvöld
  • ráðningar starfsfólks og starfsmannahald
Hæfnikröfur

Skólastjórar þurfa að geta unnið sjálfstætt og skipulega. Mikilvægt er að eiga auðvelt með mannleg samskipti og búa yfir metnaði og áhuga á menntun barna og unglinga. Nauðsynlegt er að vera fær um að leiða samstarf og samræðu ólíkra einstaklinga og geta kynnt skólastarfið innan skólans sem utan.

Skólastjórafélag Íslands

Námið

Skólastjórar í grunnskólum þurfa að hafa löggilt réttindi grunnskólakennara auk viðbótarmenntunar í stjórnun. Námið er í boði við deild kennslu- og menntunarfræðideild Háskóla Íslands og kennaradeild Háskólans á Akureyri.

Kennarafræði
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Danskennari

Djákni

Einkaþjálfari

Félags- og tómstundaliði

Félagsliði

Félagsráðgjafi

Flokkstjóri í vinnuskóla

Framhaldsskólakennari

Náms- og starfsráðgjöf