STARF

Ljósmóðir

Ljósmæður starfa við meðgöngueftirlit, fæðingarhjálp, umönnun og foreldrafræðslu. Í starfinu felst fræðsla á meðgöngu, undirbúningur fyrir foreldrahlutverkið, heilbrigðisfræðsla ásamt umönnun nýbura og ungbarna. Ljósmæður eru löggilt heilbrigðisstétt.
 
Ljósmæður starfa víða, meðal annars í heimahúsum, á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum.

Helstu verkefni
  • fyrirbyggjandi aðgerðir og stuðningur við eðlilegt ferli fæðingar
  • fylgjast með líðan konu á meðgöngutíma, í fæðingu og sængurlegu
  • framkvæmd reglubundinnar mæðraskoðunar
  • greining á frávikum hjá móður og barni og bráðahjálp
  • heilbrigðisfræðsla og ráðgjöf
Hæfnikröfur

Ljósmæður fá starfsleyfi frá landlækni og þurfa að hafa lokið B.S.-gráðu í hjúkrunarfræði auk kandídatsnáms í ljósmóðurfræði. Viðbótarskilyrði eru fyrir sérfræðileyfi á klínískum sérsviðum.

Ljósmóðir þarf að þekkja vel þau lög og reglugerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn og geta borið ábyrgð á störfum sínum við forvarnir, ráðgjöf, ljósmóðurfræðilega greiningu og með­ferð. Í starfi ljósmóður er mikilvægt að þekkja siðareglur stéttarinnar, virða faglegar takmarkanir og þagnarskyldu þegar við á.

Ljósmæðrafélag Íslands

Námið

Ljósmóðurfræði til starfsréttinda er tveggja ára háskólanám á meistarastigi að loknu BS-námi í hjúkrunarfræði

Ljósmóðurfræði
Hjúkrunarfræði
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Áfengis- og vímuvarnarráðgjafi

Augnlæknir

Djákni

Dýralæknir

Félagsráðgjafi

Fótaaðgerðafræðingur

Geðlæknir

Geislafræðingur

Náms- og starfsráðgjöf