Almenn starfshæfni

Mikilvægt er að fólk geri sér grein fyrir og læri að koma orðum að eigin hæfni sem oft er meiri en virðist í fyrstu.

Almenn starfshæfni

Hvað er almenn starfshæfni?

Um er að ræða atriði sem mikilvæg eru í atvinnulífinu og sameiginleg flestum störfum. Aukin slík hæfni auðveldar fólki þátttöku á vinnumarkaði og ýtir undir æskilega starfsþróun.

Hvernig er hún metin?

Skilgreind hafa verið mælanleg viðmið út frá 11 mismunandi hæfniþáttum. Matið fer fram á símenntunarmiðstöðvum undir handleiðslu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

Fyrir hverja?

Mikilvægi almennar starfshæfni felst í þeirri staðreynd að fólk flest skiptir um starf nokkrum sinnum á ævinni. Slík hæfni gagnast óháð stund og stað og þykir sífellt eftirsóknarverðari á vinnumarkaði. 

Hvernig fer matið fram?

Þátttakendur vinna bæði einir og saman í hópum við að fylla út ítarlega matslista undir leiðsögn. Eftir úrvinnslu þeirra er unnið úr niðurstöðum í samtali við náms- og starfsráðgjafa og matsaðila.

Á hverju byggist matið?

Aðlögun

Að ná árangri í breytilegum aðstæðum

Ábyrg nýting

Verðmæta til að ná markmiðum

Árangursrík samskipti

Hlustun og tjáning

Jafnréttis-vitund

Eigin gildi í vinnu með öðrum

Mat og lausnir

Upplýst ákvarðanataka

Upplýsinga-tækni

Notkun í vinnuumhverfi

Samvinna

Til að ná markmiðum fyrirtækis

Skipulag

Áætlanagerð; innleiðing og aðlögun

Starfsþróun

Mat á eigin þörf fyrir sí- og endurmenntun

Upplýsinga-læsi

Söfnun og úrvinnsla

Vinnusiðferði

Gildi og starfsreglur vinnustaðar

Dæmi um niðurstöðumynd

Að loknu mati

Komið hefur í ljós að ferlið getur reynst mjög eflandi. Fólk áttar sig á eigin styrkleikum, sækir jafnvel um störf sem það treysti sér ekki til áður, fær vinnu eða hefur nám.

 Ráðgjafar næstu símenntunarmiðstöðvar veita nánari upplýsingar. 

Lesa meira

Ítarlegri upplýsingar um almenna starfshæfni er að finna á vefsvæði Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

Náms- og starfsráðgjöf