Netagerð er starfstengt nám á framhaldsskólastigi þar sem áhersla er lögð á að auka þekkingu og færni við hönnun, framleiðslu, viðhald og viðgerðir á veiðarfærum. Raunfærnimat hefur farið fram í greininni þar sem metin er færni sem aflað er á vinnumarkaði.

Netagerð er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Kennsla

Námsbraut í netagerð er í boði við Fisktækniskólann.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Netagerð skiptist í almennar greinar, sérgreinar brautarinnar og starfsþjálfun. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram. Athugaðu að námið eða hluti þess getur verið kennt í fjarnámi.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Netagerðarmaður
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf