NÁM

Málvísindi

Almenn málvísindi er nám á háskólastigi þar sem fjallað er um eðli mannlegs máls og sérkenni tungumála. Í náminu er áhersla lögð á þekkingu á sögu málvísindarannsókna, þjálfun í greiningu, umfjöllun um málvísindi og innsýn í megingreinar þeirra.

• Grunnnámi lýkur með BA gráðu
• Námstími er þrjú ár

Viðfangsefni málvísinda eru helst hljóðfræði og hljóðkerfisfræði, beygingar- og orðmyndunarfræði, setningafræði og merkingarfræði og undirgreinar nokkrar, svo sem söguleg málvísindi, samanburðarmálfræði, félagsleg málvísindi, sálfræðileg málvísindi, málnotkunarfræði og málgerðafræði.

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Kennsla

Nám í almennum málvísindum hefur verið kennt innan Íslensku- og menningardeildar Háskóla Íslands, bæði til BA prófs og sem 60 eininga aukagrein.

Kröfur

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá Menntasjóði námsmanna. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félag

Námsskipulag

Nám í almennum málvísindum er að hluta til kennt í samvinnu við greinar á borð við  íslensku, erlend tungumál, heimspeki, sálfræði og félagsfræði. Alla jafna er um að ræða blöndu af fyrirlestrum, umræðutímum og verkefnavinnu.

Að loknu námi

Almenn málvísindi eru góð undirstaða fyrir rannsóknir og fræðastörf á sviðinu en ekki síður fyrir nám og störf tengt tungumálum, talmeina- og táknmálsfræðum. Þá getur námið nýst vel í störfum á sviði tölvutækni og margmiðlunar.

Störf
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf