Ljósmyndun er nám á framhaldsskólastigi. Meginmarkmið námsins  er að nemendur öðlist þekkingu og færni í ljósmyndun og myndvinnslu hvort sem er á filmu eða stafrænu formi. Ljósmyndun er löggilt iðngrein.

Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Kennsla

Nám í ljósmyndun hefur verið kennt við Tækniskólann – skóla atvinnulífsins.

Einnig hefur list-ljósmyndun verið í boði hjá Fjarmenntaskólanum og Ljósmyndaskólinn, sem er sérskóli á framhaldsskólastigi, hefur lagt áherslu á tæknilegar hliðar ljósmyndunar.

Kröfur

Nemendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.

Námið er lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá Menntasjóði námsmanna. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar ljósmyndunar og starfsþjálfun. Nemendur innritast fyrst í sameiginlegt þriggja til fjögurra anna grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina og síðan tekur sérhæfing ljósmyndunar við í tvær annir.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Ljósmyndari
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf