NÁM

Listnámsbrautir

Nám á listabrautum framhaldsskóla er ýmist í boði til tveggja ára framhaldsskólaprófs eða stúdentsprófs. Námsframboð getur verið fjölbreytt með áherslu á myndlist, hönnun, nýsköpun, sjón- og sviðslistir eða textílmennt og er ætlað að virkja sköpunarkraft nemenda og veita grunn fyrir áframhaldandi nám í tengslum við skapandi greinar. Sjá einnig tónlistarbrautir.

Kennsla

Listnámsbrautir eru í boði við marga framhaldsskóla og hafa eftirtaldir samþykkta námskrá en námið gæti verið í boði víðar.

Borgarholtsskóli – áhersla á grafíska hönnun, kvikmyndagerð og leiklist

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti – myndlist, fata og textílbraut og nýsköpun.

Fjölbrautaskóli Suðurlands – textíl og fatahönnun, leiklist, myndlist og tónlist

Fjölbrautaskóli Suðurnesja – myndlistarlína

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ – fata- og textílhönnun, leiklist og myndlist

Framhaldsskólinn í Austur – Skaftafellssýslu – listasvið

Menntaskólinn á Egilsstöðum – sjónlistir og sviðslistir

Menntaskólinn við Hamrahlíð – listdansbraut og listmenntabraut

Menntaskólinn á Tröllaskaga –  myndlist, tónlist og ljósmyndun

Myndlistaskólinn í Reykjavík –  fornám, listnám og áfangar sem nýst geta til BA-prófs

Verkmenntaskólinn á Akureyri – hönnun og textíl, myndlist og tónlist

Verslunarskóli Íslands – nýsköpunar- og listabraut

Kröfur

Almennt þarf að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Ýmis sérviðmið geta hins vegar átt við inn á mismunandi brautir og best er að kanna þau mál á heimasíðum viðkomandi skóla.
Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám á listnámsbrautum skiptist gjarnan í kjarna og sérsvið ásamt valgreinum og er hvort tveggja fræðilegt og verklegt. Áherslur, sérhæfing og val kann að vera mismunandi eftir skólum en alltaf mikilvægt að skipuleggja námsframvindu til stúdentsprófs með hliðsjón af aðgangsviðmiðum háskóla.

Að loknu námi

Nám í listgreinum á framhaldsskólastigi getur verið góður undirbúningur fyrir framhaldsnám í list- og hönnunargreinum eða ýmsum hug- og félagsvísindum auk þess að vera góður grunnur fyrir störf innan lista, menningar og skapandi greina.

Störf
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf