NÁM

Hönnun og nýsköpun

Námsbrautir á framhaldsskólastigi sem tengjast hönnun og nýsköpun leggja áherslu á hvort tveggja, bóklega og verklega kennslu. Fjallað er um fjölbreytileika hönnunar, hugmyndir, vinnuferlið, nýsköpunar- og frumkvöðlastarf, markaðsfræði og tengingu þessa við atvinnulífið.
Náminu lýkur með stúdentsprófi.

Kennsla

Þessir skólar hafa samþykkta námskrá en sambærilegt nám kann að vera í boði víðar. Sjá einnig Listnámsbrautir.

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ – hönnunar- og markaðsbraut

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra – nýsköpunarbraut

Tækniskólinn – hönnunar- og nýsköpunarbraut

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla með ákveðnum lágmarksskilyrðum sem hægt er að kynna sér á heimasíðum viðkomandi skóla.

Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið er alla jafna bæði verklegt og bóklegt og fer verklegi hlutinn fram í verk- og listgreinastofum með áherslu á skapandi vinnu, hvort tveggja samvinnu við aðra og sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Áherslur, sérhæfing og val kunna að vera mismunandi eftir skólum en alltaf mikilvægt að skipuleggja námsframvindu til stúdentsprófs með hliðsjón af aðgangsviðmiðum háskóla.

Að loknu námi

Nám á hönnunar og nýsköpunarbrautum getur verið góður undirbúningur fyrir frekara nám í hönnun, listum, hugvísindum eða jafnvel viðskiptatengdum greinum.

Störf
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf