NÁM

Fisktækni

Fisktækni er nám á framhaldsskólastigi til undirbúnings störfum í fiskvinnslu, við fiskveiðar og fiskeldi.  Raunfærnimat hefur farið fram í greininni. Meðalnámstími er tvö ár að meðtalinni tveggja anna starfsþjálfun.

Kennsla

Nám í fisktækni hefur verið kennt við Fisktækniskóla Íslands.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.

Athugaðu hvort námið er lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Fisktækni skiptist í almennar greinar, sérgreinar, vinnustaðanám og starfsþjálfun þar sem önnur og fjórða önnin fara fram á vinnustað. Hægt er að taka námskeið í stjórnun vinnuvéla og fá metið sem hluta vinnustaðanáms. Nemendur sem hyggja eingöngu á vinnu í fiskvinnslu eða önnur störf í landi, geta valið áfanga í fiskeldi, rekstur fiskvinnslu eða frumkvöðlafræði sjávarútvegs í stað smáskipanáms og vélgæslu.

Á námstíma er farið í heimsóknir í stofnarnir og fyrirtæki tengd sjávarútvegi auk tveggja námsferða erlendis. Athugið að hluti námsins kann að vera í boði sem fjarnám eða í samstarfi við aðra skóla og símenntunarmiðstöðvar.

Að loknu námi

Nám í fisktækni getur verið grunnur að frekara námi í sjávarútvegs- og matvælafræðum eða undirbúningur fyrir störf sem tengjast vinnslu sjávarafurða hjá fiskvinnslufyrirtækjum, útgerðum og fiskeldisstöðvum. Fisktæknar starfa einnig hjá fisksölufyrirtækjum eða við sölu tækja og búnaðs fyrir sjávarútveg.

 

Störf
Flokkstjóri í fiskvinnslu
Verkstjóri í fiskvinnslu
Háseti á fiskiskipi
Fisktæknir
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf