Fatatækni er starfsnám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að veita þekkingu og færni til að starfa sem fatatæknar við saumaskap og ýmsa þjónustu tengda fatnaði og tísku. Námið er einnig undirstöðumenntun fyrir áframhaldandi sérnám í fataiðngreinum.

Meðalnámstími er rúm tvö ár að meðtalinni átta vikna starfsþjálfun.

Kennsla

Fatatækni er kennd í Tækniskólanum.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá nánar á heimasíðu skólans.

Upplýsingar um lánshæfi námsins má fá hjá Menntasjóði námsmanna.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Fatatækni skiptist í almennar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Bóklega námið er fjórar annir.

Að loknu námi

Fatatækni er undanfari sérnáms í kjólasaumi og klæðskurði og gæti hentað fyrir hvers konar fatahönnunarnám.

Störf
Fatatæknir
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf