NÁM

Bifreiðasmíði

Bifreiðasmíði er starfsnám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni við uppbyggingu og viðgerðir burðarvirkja og yfirbygginga helstu gerða ökutækja og eftirvagna. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Bifreiðasmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú og hálft ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Kennsla

Nám í bifreiðasmíði hefur verið kennt við Borgarholtsskóla.

Grunnnám bíl- málm- og véltæknigreina hefur einnig verið kennt við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestraFjölbrautaskóla SuðurlandsFjölbrautaskóla SuðurnesjaTækniskólann og Verkmenntaskólann á Akureyri.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólanna.

Nám í bifreiðasmíði er lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Bifreiðasmíði skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun.

Fyrsta árið er farið í sameiginlegt grunnnám bíliðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í bifreiðasmíði.

Ekki er hægt að hefja nám til sveinsprófs í bifvélavirkjun nema hafa lokið grunndeildinni eða hliðstæðu námi sem skólinn metur. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Bifreiðasmiður
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjöf